Disclaimer

In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website www.hsb-bv.nl aan u aanbieden.

Gebruik van de website
De informatie op deze website is met aandacht samengesteld en is uitsluitend bedoeld als algemene informatie.
Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. HSB Betonboringen en Zaagwerken B.V. neemt uiterste zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van deze website en maakt daarbij gebruik van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Desondanks kan HSB Betonboringen en Zaagwerken niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

HSB Betonboringen en Zaagwerken B.V. biedt geen garantie dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website wijst HSB Betonboringen en Zaagwerken B.V.
uitdrukkelijk af.

Informatie van derden
Het is mogelijk dat via onze website www.hsb-bv.nl verwezen wordt naar websites en/of informatiebronnen van derden. HSB Betonboringen en Zaagwerken B.V. heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites en/of informatiebronnen en kan derhalve niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de op dergelijke sites aangeboden informatie, producten of diensten.

Privacy
HSB Betonboringen en Zaagwerken B.V. wil geen misverstand laten bestaan over de veiligheid en het gebruik van de verstrekte en automatisch verzamelde gegevens. In alle gevallen geldt: uw gegevens worden nooit zonder meer aan derden ter beschikking gesteld.

Gebruik van informatie
HSB Betonboringen en Zaagwerken B.V.behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s. Het is niet toegestaan, behalve voor eigen persoonlijk gebruik, informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HSB Betonboringen en Zaagwerken B.V. of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

Wijzigingen
HSB Betonboringen en Zaagwerken B.V. behoudt zich het recht voor alle op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het wordt aanbevolen geregeld na te gaan of de op of via onze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

U kunt hier de Disclaimer downloaden.